مهر لیزری مستطیل – دایره – بیضی – مربع

مهر لیزری شاینی (EK (eminet

مستطیل،دایره،مربع،بیضی

قالبت چند رنگ شدن : دارد

حدود قیمت

۱۱۷ تا ۴۳۰ هزار تومان

مهر لیزری شاینی (EK (eminet

قابلیت چند رنگ شدن : دارد

کشور سازنده : تایوان

حدود قیمت

۹۴ تا ۱۹۸ هزار تومان

مهر لیزری شاینی Duo

مستطیل،دایره،مربع،بیضی

قالبت چند رنگ شدن : دارد

حدود قیمت

۹۵ تا ۱۰۵ هزار تومان

مهر لیزری اسمارت SMART

مستطیل،دایره،مربع،بیضی

قالبت چند رنگ شدن : دارد

حدود قیمت

۱۰۰ تا ۲۲۲ هزار تومان

مهر لیزری دیپلمات Diplomat

قابلیت چند رنگ شدن : دارد

کشور سازنده : تایوان

حدود قیمت

۹۹ تا ۲۷۵ هزار تومان

مهر لیزری LEZER STAMP

قابلیت چند رنگ شدن : دارد

کشور سازنده : تایوان

حدود قیمت

۷۸ تا ۱۰۰ هزار تومان