مهر لیزری مستطیل – دایره – بیضی – مربع

مهر لیزری شاینی Eminent

مستطیل،دایره،مربع،بیضی

قابلیت چند رنگ شدن : دارد

حدود قیمت

۱۷۲ تا ۵۴۰ هزار تومان

مهر لیزری شاینی Eminent

قابلیت چند رنگ شدن : دارد

کشور سازنده : تایوان

حدود قیمت

۱۷۲ تا ۲۵۸ هزار تومان

مهر لیزری شاینی Duo

مستطیل،دایره،مربع،بیضی

قابلیت چند رنگ شدن : دارد

حدود قیمت

۱۰۰ تا ۱۳۰ هزار تومان

مهر لیزری اسمارت

مستطیل،دایره،مربع،بیضی

قابلیت چند رنگ شدن : دارد

حدود قیمت

۱۰۳ تا ۲۲۲ هزار تومان

مهر لیزری دیپلمات

قابلیت چند رنگ شدن : ندارد

کشور سازنده : تایوان

حدود قیمت

۱۰۴ تا ۳۷۲ هزار تومان

مهر لیزری لیزراستامپ

قابلیت چند رنگ شدن : دارد

کشور سازنده : ایران

حدود قیمت

۹۴ تا ۱۴۲ هزار تومان