مهر اتوماتیک

مهر اتوماتیک شاینی

ژلاتینی اتوماتیک

دارای رنگبندی

حدود قیمت

۱۵۰ تا ۴۴۳ هزار تومان

مهر اتوماتیک ترودات

ژلاتینی اتوماتیک

دارای رنگبندی

حدود قیمت

۱۳۴ تا ۳۵۲ هزار تومان

مهر اتوماتیک سانی

ژلاتینی اتوماتیک

دارای رنگبندی

حدود قیمت

۱۰۵ تا ۲۷۸ هزار تومان

مهر اتوماتیک کلوپ

ژلاتینی اتوماتیک

دارای رنگبندی

حدود قیمت

۱۵۰ تا ۴۴۳ هزار تومان

مهر اتوماتیک

ساختار اصلی این نوع مهرها در واقع همان مهر های قدیمی(ژلاتینی ساده) میباشند که در داخل پایه های اتوماتیک قرار میگیرد. و دیگر نیازی به استامپ نبوده از مشخصات مهر اتوماتیک میتوان به تمیز بودن ، شکیل و استفاده راحت از آن اشاره کرد .
برای تغییر رنگ مهر اتوماتیک باید پالت جوهر یا همان استامپ را تعویض کرد که این عمل به راحتی صورت میگیرد .

مهر اتوماتیک موبی استامپ

ژلاتینی اتوماتیک

دارای رنگبندی

حدود قیمت

۱۰۹ تا ۲۷۶ هزار تومان